Kỹ năng từ người nổi tiếng

Các kỹ năng được chia sẻ từ các diễn giả, bloger, người nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam

Kỹ năng đọc nhanh trong thời kỳ bùng nổ thông tin.

Kỹ năng đọc nhanh trong thời kỳ bùng nổ thông tin.

Bài chia sẻ từ diễn giả Lan Bercu về kỹ năng đọc nhanh này không dùng cho đọc các tài liệu…
Tư duy tránh cái nghèo, cái tầm thường để vươn lên đẳng cấp – Lan Bercu 

Tư duy tránh cái nghèo, cái tầm thường để vươn lên đẳng cấp – Lan Bercu 

[su_note] Bài viết được trích dẫn nguyên từ nguồn facebook của tác giả và nằm trong chuyên mục các bài…
Back to top button

Vui lòng tắt ứng dụng Chặn Quảng Cáo trên thiết bị của bạn!

Bạn cần tắt ứng dụng CHẶN QUẢNG CÁO trên thiết bị để tiếp tục xem nội dung này!